Pn - Pt 8:00 - 16:00    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    + 48 501 150 750

Praca w magazynie a przepisy BHP. To musisz wiedzieć

Praca w magazynie

By przestrzeń magazynowa była całkowicie bezpieczna dla pracujących w niej ludzi oraz składowanych towarów, konieczne jest dostosowanie jej do Polskiej Normy oraz obowiązujących przepisów BHP. Poznaj najważniejsze związane z nimi wytyczne.

BHP w magazynach wysokiego składowania

W magazynach wysokiego składowania konieczne jest zapewnienie osobom zatrudnionym warunków pracy, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami. W ten sposób zagwarantujemy bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i przechowywanym w magazynie obiektom.

Jednym z najistotniejszych elementów BHP jest zapewnienie w przestrzeni magazynowej warunków odpowiednich do składowania określonego towaru. Podłogi, rampy oraz regały powinny zostać opatrzone tablicami informującymi o wartości dopuszczalnego obciążenia, a także mieć mocną i stabilną konstrukcję. Pamiętajmy, że łączna masa ładunków umieszczanych na regale nie może wynosić więcej, niż jego dopuszczalne obciążenie, a łączna masa ładunku wraz z regałem - niż dopuszczalne obciążenie podłogi.

Oprócz tego konieczne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do różnych poziomów magazynu - oznacza to, że zarówno schody, jak i pochylnie przekraczające wysokość 0,5 m muszą zostać zabezpieczone np. ogrodzeniami czy balustradami.

Oświetlenie magazynu musi być zgodne z wytycznymi Polskiej Normy, a także dostosowane do wyposażenia magazynu, panujących w nim warunków oraz wykonywanych na jego terenie czynności. Konieczne jest również zapewnienie oświetlenia awaryjnego w wymagających tego miejscach. Temperatura utrzymywana w magazynie musi odpowiadać rodzajowi przechowywanych w nim ładunków. W przypadku chłodni konieczne jest zadbanie o ubiór ochronny dla pracowników.

Przejścia pomiędzy regałami muszą być nie węższe niż 0,75 m, a w przypadku ruchu dwukierunkowego - niż 1 m. Konieczne jest zapewnienie swobodnego poruszania się i transportu ładunku, również tego z użyciem maszyn. Istotny element stanowi też zapewnienie i właściwe oznakowanie dróg transportowych - np. poprzez namalowanie na nawierzchni pasów w odcinającym się kolorze. Miejsca niebezpieczne, np. stwarzające ryzyko upadku, muszą być oznakowane z użyciem skośnych pasów w kolorach żółto-czarnym lub biało-czerwonym. Oprócz tego konieczne jest oznaczenie wyjść ewakuacyjnych.

Należy również umożliwić zachowanie bezpiecznej odległości mijającym się pojazdom oraz pojazdom i pracownikom, a także odpowiedni dystans od mebli i wyposażenia na terenie magazynu. Nie wolno też stosować stopni ani progów na drogach transportowych - w przypadku konieczności wyrównania poziomów podłoża należy stosować pochylnie o odpowiednim nachyleniu.